Secretariaat: Ann Verhaeverbeke 0479 933 316 ann.verhaeverbeke@hotmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien Ranking Ranking+ Documenten BBSA Referees Coaching Jeugd
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

nieuws

Mathias Van der Meeren Belgisch Kampioen U18 Lees meer
Peter Bullen Belgisch Kampioen Masters Lees meer
EXTRA PARKEERPLAATSEN BK SNOOKER Lees meer
Belgian Championships '22 - '23. Locatie; De Pomerans Lees meer
Geplaatst op 21/04/2021

Samenwerking Nationale Tornooicommissie & nationale Spelerscommissie

1. Organisatie (organisation) :
De Nationale Spelerscommissie bestaat uitsluitend uit spelers die geen functie bekleden in het Bestuursorgaan (BO) van BBSA. Ze worden afgevaardigd door:
 • Pascal Tollenaere als voorzitter;
 • Peter Bullen als ondervoorzitter;
 • Tommy Mortier als secretaris;
 • Pascal Durnez, Lieven Vanthournout en Kobe Vanoppen als medewerkers.
De Nationale Spelerscommissie is te bereiken via spelerscommissie@gmail.com.
Zij vervoegen De Nationale Tornooicommissie dat uit volgende leden bestaat:
 • Georges Leclercq als Nationale Tornooileider die fungeert als voorzitter;
 • Patrice Dierick als ondervoorzitter;
 • Nationale Spelerscommissie.
La Commission Nationale des joueurs est composée de joueurs n’ayant aucune fonction au sein du conseil d’administration (CA) de la BBSA. Elle est représentée par :
 • Pascal Tollenaere en tant que président;
 • Peter Bullen en tant que vice-président;
 • Tommy Mortier en tant que secrétaire;
 • Pascal Durnez, Lieven Vanthournout en Kobe Vanoppen en tant que collaborateurs.
La Commission Nationale des joueurs peut être atteint via spelerscommissie@gmail.com
Ils se joindront à la Commission nationale des tournois qui est constituée comme suit:
 • Georges Leclercq, directeur national des tournois qui agira en tant que président;
 • Patrice Dierick en tant que vice-président;
 • La Commission Nationale des joueurs.
 
2. Doel (Objectif) :
De Tornooicommissie heeft tot doel voor alle Belgium Rankings, Nationale Rankings en Belgische Kampioenschappen de juiste format-keuze te maken. Dit zal gebeuren na overleg van de nationale spelerscommissie met de spelers van de Belgium Rankings en alle Nationale reeksen.
La Commission des tournois a pour objectif d’établir les systèmes – formats pour les Belgium Rankings, Tournois Nationaux et Championnats de Belgique. Cela se passera après consultation de la commission nationale des joueurs avec les participants des Belgium Rankings et de toutes las catégories des tournois nationaux.
Het overleg kan gebeuren:
 • In de aanloop van het huidige seizoen;
 • Tijdens de gespeelde rankingtornooien;
 • Geplande meetings met alle reeksen.
  (via website, mail en sociale media worden deze spelers uitgenodigd)
La consultation peut avoir lieu :
 • En amont de la saison en cours;
 • Pendant les weekends où les tournois sont organisés;
 • Lors de réunions planifiées avec toutes les catégories.
  (Ces joueurs seront contactés par le site web, par mail ou via les réseaux scociaux)
Wanneer voorstellen omtrent prijzengeldverdeling dienen te gebeuren, zal de Tornooicommissie vergaderen met de penningmeester van BBSA om een juiste werkwijze toe te passen.
Lorsque des propositions concernant la répartition des price-money auront lieu, la Commission des tournois se réunira avec la trésorier de la BBSA afin d’appliquer la méthode de répartition la plus appropriée.
Wanneer beslissingen omtrent Internationale Afvaardigingen dienen te gebeuren, zal de Tornooicommissie vergaderen met de secretaris en de penningmeester van BBSA om een juiste werkwijze toe te passen.
Lorsque des décisions concernant les sélections internationales devront avoir lieu, la Commission des tournois se réunira avec le secrétaire général et le trésorier de la BBSA afin d’appliquer la méthode la plus juste possible.
De tornooicommissie zal voorstellen formuleren voor het onderdeel TORNOOIEN & KAMPIOENSCHAPPEN van het interne reglement, die worden overgemaakt aan het BO. Het BO zal deze voorstellen bespreken en bepalen of ze ongewijzigd kunnen worden opgenomen in het IR, of, indien hiertoe niet wordt besloten, een motivering geven naar de tornooicommissie met de nodige argumenten waarom deze voorstellen niet worden aanvaard. Dit geeft de mogelijkheid aan de tornooicommissie om op basis van deze argumenten een aangepast voorstel te doen.
Le comité du tournoi formulera des propositions pour la partie TOURNOIS & CHAMPIONNATS du règlement intérieur, qui seront soumises au CA. Le CA discutera de ces propositions et déterminera si elles peuvent être incluses dans le RI sans changement ou, si ce n'est pas décidé, motivera le comité du tournoi avec les arguments nécessaires pour expliquer pourquoi ces propositions ne sont pas acceptées. Cela donne au comité du tournoi la possibilité de faire une proposition ajustée basée sur ces arguments. 
Alles met de deadlinedatum van 31 mei van het lopende seizoen.
Tout se déroule avant la date limite du 31 mai de la saison en cours.
 
Georges Leclercq, Voorzitter Nationale tornooicommissie
                           Président de la Commission Nationale des tournois
Pascal Tollenaere, Voorzitter Nationale Spelerscommissie
                           Président de la Commission Nationale des joueurs

Meer nieuws van BBSA Belgium

Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.